Maak jij gebruik van scoutingbadenpowell.nl e-mail?

Dan dien jij je te houden aan de hiervoor opgestelde voorwaarden. Deze voorwaarden gaan er in beginsel vanuit dat deze de gebruiker (later "jij" of vergelijkbaar), Scouting Baden Powell Venlo (later "groep") en de ontvanger beschermen tegen misbruik hiervan.
Daarom enkele regels:


  • jij bent zelf verantwoordelijk voor het in de e-mail opgenomen taalgebruik. Houd het daarom netjes en houd jij je aan de normen en waarden.
  • aan de door jou opgestelde e-mail kunnen geen rechten aan jouw mail ontleend worden, tenzij jij hier wel handelingsbevoegd voor bent.
  • jij bent zelf verantwoordelijk dat in jouw e-mail geen mensen en/of groepen in diskrediet gebracht worden
  • in de door jou opgestelde e-mail vindt geen discriminatie van welke aard plaats

Heb je hieromtrent vragen,.. stel je deze gerust in onze groepsapp.

 

Ontvang jij e-mail van scoutingbadenpowell.nl?

Dan is het goed om te weten dat deze van een van onze leden of bestuursleden afkomstig is en dat alleen bestuursleden handelingsbevoegd zijn. Derhalve treft u de ondertitel "aan deze e-mail kunnen geen rechten worden ontleend" aan. Dit houdt direct in dat alle e-mail van stafleden of leden nooit kunnen leiden tot enige aansprakelijkheid van onze groep in welke vorm dan ook.
Indien er reserveringsaanvragen door een van onze e-mailgebruikers verzonden wordt, is deze pas rechtsgeldig wanneer een van de bestuursleden van onze groep óf de reserveringsaanvraag schriftelijk of e-mail bevestigd heeft, of dat de verwachte (aan-)betaling voldaan is.

Verwacht u handelingsbevoegdheid betreffende een door u ontvangen e-mail van onze groep, neemt u contact op middels ons contactformulier onder de vermelding van "bevoegdheid" en een van de bestuursleden zal hierop contact opnemen. Hier kunnen ook andere vragen betreffende e-mailgebruik gesteld worden.

Gsuite voor Scouting Baden Powell

Onze groep maakt gebruik van GSuite van Google.
Hierbij is het mogelijk om gebruik te maken van de diverse functies en mogelijkheden welke dit platform te bieden heeft. Dit is beschikbaar voor onze stafleden, bestuursleden en enkele leden en is hierop ingericht. Onderstaand directe links voor gebruik:

de agenda van Scouting Baden Powell Venlo
de groepen van Scouting Baden Powell Venlo
de e-mail van Scouting Baden Powell Venlo
de drive van Scouting Baden Powell Venlo

Deze en andere functies als Google Meet voor online vergaderingen en Google Forms om inschrijfformulieren te maken, vind je ook in jouw persoonlijk menu wanneer je ingelogd bent in jouw account.