Adreswijziging:
De nieuwe adresgegevens kunt u doorgeven aan de speltakleiding van uw zoon of dochter.
Bij een gewijzigd bankrekeningnummer en/of e-mailadres kunt u ook bij de speltakleiding terecht.

Extra informatie:
Voor extra informatie kunt u van het contactformulier of middels bij u bekende e-mailadressen gebruik maken.

 

Ons aanmeldformulier, ons contributieoverzicht en onze algemene voorwaarden kunnen bij onze stafleden igezien worden, welke in onze drive beschikbaar is. Stafleden kunnne inloggen in onze beveiligde omgeving. 

Daarnaast zijn onderstaande gegevens vrij inzichtelijk via de links:

Huishoudelijk Reglement Scouting Baden Powell Venlo

Preventie en integriteit Scouting Baden Powell Venlo

Gedragscode Scouting Nederland Landelijk document

Privacybeleid van Scouting Baden Powell