1975. De toen bestaande Gidsen en Verkennersgroepen in de H.Hart parochie willen bij een fusie verder gaan als een nieuwe sterke Scouting groep. De St.-Christoffelgroep en St.-Jorisgroep bundelde hun krachten. En zo werd op 1 januari 1976 een nieuwe groep geboren “Scouting Baden Powell“.

Gert Pingen was de eerste groepsvoorzitter, tevens was hij ook de eerste Stichtingsvoorzitter. De belangrijkste opdracht voor de stichting was het zoeken voor onderkomen want geen van de oude groepen beschikte meer op een eigen onderkomen. Ook de diverse leidsters en leiders hadden het niet makkelijk zij moesten proberen van de twee groepen een nieuwe eenheid te maken. Voor het nieuw onderkomen waren de ogen gericht op een oude school die lag op de Hoek Gerard Doustraat - Pieter Breughelstraat. Geen gemakkelijke opgave want niemand wist wie de uiteindelijke eigenaar was van deze school. Uiteindelijk lukte het ons om deze school te huren en spoedig daarna werd er begonnen om van deze ruimte een heus H.K te maken.

Als bouwheer werd dhr. Frans Daemen aangetrokken. Het resultaat van deze inspanning was een eigen ruimte voor iedere speltak en een grote speelzaal. Trots als een pauwhaan konden we de nieuwe aanwinst tonen aan de leden ouders en andere belangstellende.

De groep kwam uit het dieptepunt en menige jongen of meisje wilde lid worden van onze Scoutinggroep. Een korte tijd was er zelfs een ledenstop voor verschillende speltakken.

Later in 1976 werd de taak van Groepsvoorzitter door Dhr. Huub Ebus over genomen en was Dhr. Gert Pingen alleen nog Stichtingsvoorzitter. Met de groep ging het goed alleen het onderkomen liet te wensen over achterstallig onderhoud door de eigenaar was hiervan de oorzaak. Op advies van de gemeente onderzochten we of het mogelijk was om nieuwbouw te plegen.

In 1986 werden de plannen gemaakt, maar het grootste probleem was waar komen we aan geld om deze plannen te realiseren. Allerlei acties werden er op touw gezet. Ook de gemeente kwam met subsidie over de brug.

We dachten dat alles rond was en met trots ging in 1987 de eerste spade de grond in. We konden bouwen. Een zware tijd brak aan toen later bleek dat er een gedeelte van de inkomsten zou wegvallen. Nog meer inspanning werd er gevraagd van leiding bestuur ouders en vele vrijwilligers. Uiteindelijk bleef er een gat van Fl.25000,- over. Voor de inrichting en vloerbedekking was geen geld zelfs voor gordijnen waren er geen centen. Een milde gever schonk een bedrag en enkele moeders waren bereid om de gordijnen voor ons te maken. Trots maar moe van de vele inspanningen konden we op zondag 20 november 1987 het nieuw H.K. in gebruik nemen.

Af was het nog lang niet, maar we konden weer geregelde bijeenkomsten houden in een verwarmd eigen gebouw. Een prachtig gebouw hadden we, maar ook een grote schuldenlast.

Tussen 1987 en nu is er veel gebeurd. We namen afscheid van diverse stichtings- en groepsvoorzitters. Ook andere bestuurs- en stafleden werden opgevolgd. Langzaam zakte de schuldenlast en konden er nieuwe kampeerspullen worden aangeschaft.

Spaarzaam zoals altijd konden we in 1994 de materiaal opslag vervangen door een nieuwbouw.  Een mooie aanwinst voor de groep.

Ter voorbereiding van het zilveren jubileum werd in 2001 een nieuwe lokaal geopend. Niet alleen als Scoutinggroep maken we gebruik van deze nieuwbouw. Want ook de Biljartclub neemt zijn intrek in de nieuwbouw.  Naast de nieuwbouw werd ook het 25 jarige bestaan van Scouting Baden Powell gevierd. Tijdens een jubileumreceptie en reünie werd aan oud-leden de kans gegeven oude bekende te ontmoeten en een kijkje te nemen bij Scouting zoals het er toen aan toe ging.

In 2010 bestond Scouting Nederland 100 jaar. Dit bijzondere jaar werd ingeluid met een taart voor de Venlose gemeenteraad. Na diverse activiteiten op regionaal en landelijk gebied was natuurlijk het hoogtepunt de JubJam100. Een groot landelijk kamp dat gehouden werd aan de maasplassen in Roermond. Als gehele groep namen we deel aan deze “Once in a Lifetime expierence”! Dit bijzondere jubileumjaar werd afgesloten tijdens een weekend voor alle scoutingroepen uit de regio Maasven.

Dankzij de inspanning van de leiders en leidsters worden er vandaag de dag nog steeds goede progamma's geboden en komt men graag naar de bijeenkomsten.

 

We hebben voorlopig genoeg ruimte voor onze jeugd om ons
vizier te richten op de toekomst.