Adreswijziging:
De nieuwe adresgegevens kunt u doorgeven aan de speltakleiding van uw zoon of dochter.
Bij een gewijzigd bankrekeningnummer en/of e-mailadres kunt u ook bij de speltakleiding terecht.

Extra informatie:
Voor extra informatie kunt u van het contactformulier of middels bij u bekende e-mailadressen gebruik maken.

 

Aanmeldformulier Scouting Baden Powell Venlo (is beschikbaar op de stafportal - login)

Algemene voorwaarden Scouting Baden Powell Venlo (nog niet actief)

Huishoudelijk Reglement Scouting Baden Powell Venlo

Contact met vertrouwenspersoon Scouting Baden Powell Venlo

Preventie en integriteit Scouting Baden Powell Venlo

Gedragscode Scouting Nederland